MVP

MVP 2017-04-24T12:17:39+00:00

פנינה זינגר Most Valuable Professional (MVP)‎

מהם Most Valuable Professionals ?

אלו הם משתמשים שקיבלו תואר MVP בזכות התרומה החיובית שלהם בקהילות הטכניות ובקהילות המוצרים בהן הם משתתפים. משתמשים אלה נחשבים בעיני עמיתיהם ובעיני Microsoft למומחים מהימנים המספקים תשובות טכניות מדויקות וחולקים עם אחרים חיבה משותפת לטכנולוגיה.

MVP's הם משתמשים מכל העולם אשר זכו להכרת Microsoft על המומחיות הטכנית המוכחת שלהם ועל השתתפותם הפעילה בקהילות עמית-לעמית של Microsoft, כגון קבוצות דיון ולוחות הודעות. הרקע והמקצועות מהם מגיעים משתמשים אלה מגוון מאוד, אך לכולם משותפים המאפיינים הבסיסיים של כישורים טכניים גבוהים ביותר במוצר או בתחום טכנולוגי אחד או יותר של Microsoft ונכונות לחלוק ידע זה עם אחרים.

ל-MVP's ניתנת הכרה על התרומות שלהם בעבר לקהילה מקוונת אחת או יותר, ולעיתים קרובות הם גם כתבים, מפתחים, אנשי "גורו" בתחום או דוברים מוכרים.

ההתלהבות של MVPs בשילוב עם ההשתתפות החיובית שלהם מעצימים את "הרוח" של קהילות חזקות.
הפניה לאתר מיקרוסופט MVP

Microsoft MVP