טיפים

/טיפים

טיפ מס' 11 – Delegation

הצורך: כאשר נוצר מצב שבו משתמש נעדר לתקופה מסוימת וממנים משתמש אחר לבצע את עבודתו יש להשתמש באפשרות Delegation. הגדרת Delegation על ידי מנהל המערכת (Admin): 1. מתוך ה-PWA יש

טיפ מס' 11 – Delegation 2017-05-11T21:00:37+00:00

טיפ מס' 10 – הצגת תתי פרויקטים ב-Project Server

פירסום פרויקט אב (Master Project) מציגה ב-PWA  (Project Web Access) את פרויקט האב בתצוגת Project Server: בכדי לראות את תתי הפרויקטים ב- PWA יש לגשת אל ה-Project Center שבו מוצגים

טיפ מס' 10 – הצגת תתי פרויקטים ב-Project Server 2017-05-11T21:00:30+00:00

טיפ מס' 9 – תזמון פעילות ליום ספציפי

הצורך: פעילות מתוכננת להתבצע אצל לקוח בחו"ל, הפעילות תלויה בסיום של פעילות אחרת שמתבצעת בארץ. את העבודה צריך לבצע עובד מהארץ ועל מנת למקסם את העבודה שלו אצל הלקוח, הוא

טיפ מס' 9 – תזמון פעילות ליום ספציפי 2017-05-11T21:00:23+00:00

טיפ מס' 8 – שדות מותאמים בדו"חות ארגוניים ב-Project Server

בארגונים בהם מוטמע Project Server נעשה שימוש בשדות מותאמים (נוסחאות, רמזורים, רשימות ועוד....). בנוסף, משתמשי Project Server נהנים מדו"חות חוצי פרויקטים וחוצי ארגון באמצעות יכולות ה-BI (בינה עסקית) שמגיעים כחלק

טיפ מס' 8 – שדות מותאמים בדו"חות ארגוניים ב-Project Server 2017-05-11T21:00:15+00:00

טיפ מס' 5 – חישוב תאריך מסירה

חישוב תאריך מסירה לבדיקות לפי תאריך סיום משימה הצורך: הצגת תאריך מסירה לבדיקות או כל תאריך מסירה חשוב אחר באופן אוטומטי ע"י חישוב לפי תנאי מוגדר מראש במידה ומוגדרים בפרויקט

טיפ מס' 5 – חישוב תאריך מסירה 2017-05-11T20:59:49+00:00

טיפ מס' 4 – הרשאות לשמירת Baseline ב-Project 2010

ב- Project Server 2010, בשונה מהגרסאות הקודמות הגדרות ההרשאה של שמירת Baseline מחולקות ל-2 קטגוריות אפשריות: 1. Protected Baseline 2. Unprotected Baseline הרשאה Save Protected Baseline מאפשרת למשתמש לשמור את

טיפ מס' 4 – הרשאות לשמירת Baseline ב-Project 2010 2017-05-11T20:59:41+00:00

טיפ מס' 3 – חריגה ביחס ל-Baseline

יצירת שדה מותאם המאפשר להבחין האם המשימה מאחרת ואם כן בכמה זמן (בדוגמה זו יש איחור של עשרה ימים). הנוסחה היא ברמת הפעילות ומגדירים אותה על שדה מסוג Text. הנוסחה

טיפ מס' 3 – חריגה ביחס ל-Baseline 2017-04-03T15:24:56+00:00

טיפ מס' 2 – מדד PAS – Progress Against Schedule

מדד PAS (Progress Against Schedule) מדד PAS מציג את מספר הפעילויות אשר הסתיימו בפועל בהשוואה לפעילויות אשר היו מתוכננות להסתיים לפי התכנית הבסיסית. מדד זה מבוטא באחוזים. מדד זה אינו

טיפ מס' 2 – מדד PAS – Progress Against Schedule 2017-05-11T20:59:32+00:00