טיפים

Home/טיפים

טיפ מס' 11 – Delegation

הצורך: כאשר נוצר מצב שבו משתמש נעדר לתקופה מסוימת וממנים משתמש אחר לבצע את עבודתו יש להשתמש באפשרות Delegation. הגדרת Delegation על ידי מנהל המערכת (Admin): 1. מתוך ה-PWA יש

טיפ מס' 9 – תזמון פעילות ליום ספציפי

הצורך: פעילות מתוכננת להתבצע אצל לקוח בחו"ל, הפעילות תלויה בסיום של פעילות אחרת שמתבצעת בארץ. את העבודה צריך לבצע עובד מהארץ ועל מנת למקסם את העבודה שלו אצל הלקוח, הוא

טיפ מס' 5 – חישוב תאריך מסירה

חישוב תאריך מסירה לבדיקות לפי תאריך סיום משימה הצורך: הצגת תאריך מסירה לבדיקות או כל תאריך מסירה חשוב אחר באופן אוטומטי ע"י חישוב לפי תנאי מוגדר מראש במידה ומוגדרים בפרויקט

טיפ מס' 4 – הרשאות לשמירת Baseline ב-Project 2010

ב- Project Server 2010, בשונה מהגרסאות הקודמות הגדרות ההרשאה של שמירת Baseline מחולקות ל-2 קטגוריות אפשריות: 1. Protected Baseline 2. Unprotected Baseline הרשאה Save Protected Baseline מאפשרת למשתמש לשמור את

טיפ מס' 3 – חריגה ביחס ל-Baseline

יצירת שדה מותאם המאפשר להבחין האם המשימה מאחרת ואם כן בכמה זמן (בדוגמה זו יש איחור של עשרה ימים). הנוסחה היא ברמת הפעילות ומגדירים אותה על שדה מסוג Text. הנוסחה

טיפ מס' 2 – מדד PAS – Progress Against Schedule

מדד PAS (Progress Against Schedule) מדד PAS מציג את מספר הפעילויות אשר הסתיימו בפועל בהשוואה לפעילויות אשר היו מתוכננות להסתיים לפי התכנית הבסיסית. מדד זה מבוטא באחוזים. מדד זה אינו