טיפים

בית/טיפים

טיפ מס’ 2 – מדד PAS – Progress Against Schedule

מדד PAS (Progress Against Schedule) מדד PAS מציג את מספר הפעילויות אשר הסתיימו בפועל בהשוואה לפעילויות אשר היו מתוכננות להסתיים לפי התכנית הבסיסית. מדד זה מבוטא באחוזים. מדד זה אינו

טיפ מס’ 2 – מדד PAS – Progress Against Schedule2017-05-11T20:59:32+03:00

טיפ מס’ 1 – רמזור סטטוס לפעילות

הנוסחה הנ"ל בודקת ומתריעה על 4 פרמטרים: האם המשימה הושלמה ? האם המשימה בפיגור ? האם נתוני המשימה נשמרו ל- baseline ? חיווי האם המשימה תסתיים בזמן או תאחר ?

טיפ מס’ 1 – רמזור סטטוס לפעילות2017-05-11T20:59:21+03:00
עבור למעלה