Project Description

ניהול פרויקטים – תכנון, ביצוע ובקרהחלק ניכר ממשאבי כל ארגון מושקע בפרויקטים, ולכן ניהולם הנכון משפיע משמעותית על הצלחת הארגון. ניתן לשפר באופן ניכר את האפקטיביות של ניהול פרויקטים באמצעות שימוש מושכל בגישות ובמתודולוגיות המתקדמות שפותחו לשם כך.

ניהול אפקטיבי של פרויקט נמדד לפי יכולתו של הפרויקט לתת מענה הולם לצרכים שלשמו הוא יועד. מידת עמידתו בלוח הזמנים ובתקציב ומידת שביעות הרצון של הגורמים המעורבים בו. בשנים האחרונות פותחו תקנים בינלאומיים לניהול פרויקטים, שאומצו על ידי ארגונים רבים ואשר מחייבים לנהל פרויקטים במתכונת מובנית, המשתמשת בידע ממוסד הקיים בתחום.

הספר, ניהול פרויקטים – תכנון ביצוע ובקרה, מציג ומדגים גישות המסייעות לנהל את מכלול התהליכים לביצוע מוצלח של פרויקט, תוך התייחסות לכל מחזור חייו, החל מהייזום, המשך בתכנון ובביצוע וכלה בסיום. הספר מציג את השימוש בתהליכי בקרה, המיועדים להשוות בין הביצוע לבין התכנון וליזום הכנסת שינויים, נובעים משינוי צרכים ויכולות לאורך כל חיי הפרויקט. הספר מיועד למנהלי פרויקטים, לאנשי מקצוע אחרים המתפקדים באווירה פרויקטלית, ולסטודנטים הלומדים בקורסים לניהול פרויקטים.

פרופ' שלמה גלוברזון נמנה עם סגל הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב,ועוסק במחקר, בייעוץ, בהוראה ובפיתוח סדנאות בתחומי התמחותו, בארץ ובארצות רבות בחו"ל. היה בין מקימי האגודה לניהול פרויקטים בישראל ושימוש כנשיא האגודה. פרסם שמונה ספרים וכשמונים מאמרים בתחומי ניהול פרויקטים וניהול התפעול, שזכו להכרה בינלאומית.

פרופ' אבי שטוב נמנה עם סגל הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, משמש ראש המרכז לניהול פרויקטים ומחזיק בקתדרה לניהול פרויקטים על שם שרון וסטפן סיידן. ספריו בנושא ניהול התפעול וניהול פרויקטים פורסמו בעברית, אנגלית וסינית, וזכו בפרסי האגודה האמריקאית להנדסת תעשייה והאגודה האמריקאית לניהול הייצור והתפעול.

אזל מהמלאי!


שם המחבר: גלוברזון, שטוב וצביקאל

שפה: עברית
מו"ל: דיונון
118 ש"ח כולל מע"מ ודמי משלוח

ניתן להזמין גם בטלפון. טלפון להזמנות:03-9017021.