בקשות לשינויים (Change Request)

באמצעות Clarizen מנהל הפרויקט יכול לעקוב ולנהל את כל הבקשות לשינויים שהוא מקבל. בקשות אלה כוללות מידע רלוונטי כמו מיהו מבקש השינוי (לקוח, חבר צוות או כל גורם אחר) , תיאור הבקשה, עדיפות ומסגרת זמן מבוקשת, בנוסף גם את כל התוצרים שבקשה זו אמורה לספק וכל מידע אחר שמוגדר בארגון כחלק מתהליך ה-Change Request.

 

שיתוף פעולה (Collaboration)

Clarizen מגדירה מחדש את המילה Collaboration ע"י קישור של שיחות לא מובנות לתהליכי עבודה מובנים. Clarizen יוצרת מאגרי מידע מדואר אלקטרוני,  מסמכים שלאו דווקא מתועדים, דיונים וקושרת אותם לפרויקטים ולעבודה.
חברי צוות יכולים להשתמש בדיונים, לתייג אנשים, לעדכן מסמכים קשורים, לשתף מידע חיצוני ופנימי, לתת ציונים למידע ובכך ליצור שיחות מסביב לפרויקטים, פעילויות ,קבצים, וכל תוצרי העבודה.

 

ניהול משימות

ב-Clarizen קיים כלי לניהול משימות שעוזר לחברי הצוות ולמנהלים לדעת תמיד אילו פעילויות יש להם, עוזר להם לתעדף את אותן פעילויות ולקבל את התמונה השלימה לגבי אותן הפעילויות על מנת שיוכלו לסיים אותן בצורה הטובה ביותר.

Clarizen מרכזת למקום אחד את כל הפרויקטים ואת הפעילויות שלא מוגדרות כפרויקטים ובכך מונעת מצבים שבהם פרטים נופלים בין הכיסאות. אין צורך במעבר בין מערכות שונות. המידע הפרויקטלי והמידע שאינו פרויקטלי, מופיעים ומנוהלים באותו המקום.

 

ניהול תקציב והוצאות

ב-Clarizen ניתן לעקוב אחר העלויות וההוצאות של צוות הפרויקט ברמה האישית, ציוותית, מחלקתית וארגונית.ניתן לקשר את אותן הוצאות לפרויקטים ובכך להבין היכן הפרויקט עומד מבחינה תקציבית. ניתן לעקוב אחר שעות עבודה בזמן אמת ולנתח את התשומות והתפוקות בזמן אמת.

 

ניהול בקשות

בתוך Clarizen קיים מודול מובנה לניהול בקשות. לדוגמה: בקשות למחלקת תמיכה, לבקשות למחלקת שיווק ועוד. כל הבקשות מכילות תיאורים, סדרי עדיפויות ומסגרת לוחות זמנים ביחד עם דיונים רלוונטיים לבקשה ובנוסף גם מסמכים שקשורים לכל בקשה.
ב-Clarizen קיימת מערכת התראות אוטומטית שנועדה ליידע את המשתמש על התקדמות ומצב הסטטוס של הבקשה.

 

 

Clarizen Task Management