בניית דוחות Online ובינה עסקית (BI)

בניית דו"חות מתבצעת בקלות באמצעות Office 365 ו-Project Online. כל שנדרש הוא Time Phased Data, Power view וקישור Odata ליצירת דו"חות SSRS. גיליונות דיווחים בכל הרמות (כולל שדות מותאמים), דו"חות לגבי כל פרויקט בחלוקה לשלבי ה Workflow, תכנון פורטפוליו ואופטימיזציה של נתונים, כל אלו ועוד ייושמו בקלות ע"י שימוש ב Time Phased Data, Power view וקישור Odata.
להלן שני מקורות מידע עיקריים להפקת דו"חות:

  1. בסיס נתונים רלציוני
  2. בסיס נתונים רב ממדי – OLAP (בגרסת ה-On-Premises בלבד)

הטבלה הבאה מדגימה מעט מהדומה והשונה בין גרסאות Online ו-On Premises

table 1

הערה 1: כל ארבעת בסיסי הנתונים של ה Project Server (Archive, Published, Draft, Reporting) שולבו לבסיס נתונים יחיד. בעבר, רק אחד מתוך ארבעת בסיסי הנתונים – Reporting Database, היה בעל סכימה (Schema) חשופה. בגרסת Project Server 2013 נקרא בסיס הנתונים המשולב בשם Project Service. בסיס נתונים יחיד זה

תוכנן כך שהדו"חות הקיימים כיום בגרסאות קודמות ימשיכו לפעול. לכל אחד מבסיסי הנתונים יש מערך של טבלאות שמתקשר עם אחת מארבע הטבלאות הקודמות. לטבלאות Draft, Pub, Ver (Version) לא מתאפשרת גישה ישירה. נתוני ותצוגות טבלת Reporting מוזנים כ OData ובנוסף לכך שמרו על שמותיהם הקודמים. משמעות הדבר היא שדו"חות ישנים אשר מקבלים את המידע מבסיס הנתונים Reporting הישן ימשיכו לעבוד.
הערה 2: דו"חות בגרסת On Premises דורשים שהמידע יהיה בתצורת Time-phased.
הערה 3: דו"חות ודיווחים באמצעות שרותיOData  עבור שני סוגי הפתרונות (On Line ו-On Premises) דורשים Excel 2013.
הערה 4: הערה 4 היא סיכום אשר נלקח מ http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff603998 סיכום זה מספק מידע לגבי מרכז הבינה העסקית (BI) ב-SharePoint.
מרכז הבינה העסקית (The SharePoint Business Intelligence Center) הוא אתר משנה של אתר PWA 2013. בהיותו כזה הוא יורש את ההרשאות ישירות מה-PWA. אתר זה יכול להיות שימושי במיוחד ליצירת דוחות עבור משתמשים בארגון ולאחרים שאינם קשורים ישירות למשימות בפרויקט הנתון, כמו למשל דרג ההנהלה ובעלי עניין.

במידה ויש לספק למשתמשים גישה לדוחות  PWA (בלי לספק גישה ישירה לדף הראשי באתר PWA) ניתן לפעול על פי השלבים הבאים:

  1.  יש לבטל את מעבר ההרשאות מאתר ה-PWA הראשי אל תת האתר SharePoint Business Intelligence Center. היתרון בביצוע פעולה זו הוא שמשתמשים יכולים כעת לקבל הרשאות ישירות לאתר ה-BI מבלי לספק להם גישה לאתר ה-PWA הראשי. החיסרון הוא שכעת יש צורך לעקוב ולנהל את ההרשאות בצורה ידנית עבור משתמשים שזקוקים לגישה לשני האתרים.
  2.  יש ליצור אתר באותה אסופת אתרים של ה-PWA אך עם הרשאות שונות, באתר זה ניתן להציג דפי Dashboard שיהפכו את הדוחות הנחוצים לזמינים.

הטבלה הבאה מציגה את הקבוצות ורמות ההרשאות הקיימות ב SharePoint Sever 2013 ובמקביל לכך האם יש להם גישה ל OData. קבוצות אלו מספקות למשתמשים הרשאות עבור גישה לדו"חות, תבניות לדוחות, וקישורים לנתונים. במידה ועולה הצורך לאבטח פרטים מסוימים באתר ה-BI כדוגמת דו"ח מסוים או במידה ויש צורך להגביל גישה לתיקיית דו"חות או קישור לנתונים, הרשאות האבטחה ניתנות להתאמה אישית על ידי יצירת קבוצת אבטחה חדשה עריכת ההרשאות לקבוצה קיימת.

table 2

הערה 5: נתוני ה-PWA (לצורך ד"וחות) נגישים באמצעות ה OData בלבד. ההזנה מה OData חייבת להיות בשימוש Excel 2013. חשוב לשים לב שבעוד שניתן לפרסם דו"חות OData לאתר ה-BI ואף להציגם באמצעות שימוש ב Excel Services, לא ניתן לרענן את המידע באמצעות Excel Services.