ניהול דרישות ופורטפוליו

//ניהול דרישות ופורטפוליו
ניהול דרישות ופורטפוליו 2017-07-02T11:41:49+00:00

Portfolio Management היא תפיסה המשלימה את תפיסת ניהול הפרויקטים הקלאסית. בתהליך זה מוודאים שקיימת הלימה בין הדרישות והפרויקטים לבין היעדים העסקיים של הארגון, התהליך מספק תמיכה בתהליכי ייזום פרויקטים, יוצר שיתוף בין הגורמים השונים בארגון ומאפשר את בחירת הפרויקטים המתאימים ליעדי הארגון תוך כדי הבנת התמונה הכוללת.

timeline demand portfolio

Portfolio Management הינו כלי קבלת החלטות ארגוני המאפשר לארגונים לבחור את תיק הפרויקטים המתאים ביותר ליעדים העסקיים שלהם ובמקרה הצורך לקבל את המידע העדכני והמדוייק ביותר לעריכת שינויים והתאמות.

מטרות ה-Portfolio הן:

  • בחירה בהשקעות הנכונות על סמך תכנון וניתוח מקדימים.
  • שיפור ומיקוד בהשקעת משאבים.
  • קבלת החלטות מושכלת בהסתמך על:
  • רמת ההלימה ליעדים העסקיים שהוגדרו.
  • רמת התיעדוף היחסית של הפרויקט ביחס לפרויקטים אחרים.
  • מפת עומסי המשאבים בכלל הפרויקטים.
  • השפעת שינוי בפרויקט על כלל הפרויקטים.
  • מצב הסיכונים בכלל הפרויקטים.

 

Demand & Portfolio Management באמצעות Clarizen או Project Server/Online

פיתרון ה-Clarizen או ה-Project Server/Online כולל בתוכו מענה מושלם לנושא ה-Demand & Portfolio Management. הפיתרון מאפשר לארגון לממש את הפוטנציאל באמצעות זיהוי, בחירה וביצוע ההשקעות המתאימות ביותר ביחס ליעדים העסקיים.