ניהול דרישות ופורטפוליו

Portfolio Management / תוכנית עבודה שנתית היא תפיסה המשלימה את תפיסת ניהול הפרויקטים הקלאסית. בתהליך זה מוודאים שקיימת הלימה בין הדרישות והפרויקטים לבין היעדים העסקיים של הארגון, התהליך מספק תמיכה בתהליכי ייזום פרויקטים, יוצר שיתוף בין הגורמים השונים בארגון ומאפשר את בחירת הפרויקטים המתאימים ליעדי הארגון תוך כדי הבנת התמונה הכוללת.

הכנת תוכנית עבודה שנתית דורשת הרבה אנרגיות ? בוחרים את הפרויקטים לפי אינטואיציה ?
אם בכל שנה אתם מוצאים את עצמכם הולכים לאיבוד באקסלים וניירות עם דרישות לפרויקטים ולא יודעים אילו מהם לבחור ועל אילו לוותר. אנו נלווה אתכם בתהליך זה.

 

timeline demand portfolio

 

Portfolio Management הינו כלי קבלת החלטות ארגוני המאפשר לארגונים לבחור את תיק הפרויקטים המתאים ביותר ליעדים העסקיים שלהם ובמקרה הצורך לקבל את המידע העדכני והמדוייק ביותר לעריכת שינויים והתאמות.

מטרות ה-Portfolio הן:

  • בחירה בהשקעות הנכונות על סמך תכנון וניתוח מקדימים.
  • שיפור ומיקוד בהשקעת משאבים.
  • קבלת החלטות מושכלת בהסתמך על:
  • רמת ההלימה ליעדים העסקיים שהוגדרו.
  • רמת התיעדוף היחסית של הפרויקט ביחס לפרויקטים אחרים.
  • מפת עומסי המשאבים בכלל הפרויקטים.
  • השפעת שינוי בפרויקט על כלל הפרויקטים.
  • מצב הסיכונים בכלל הפרויקטים.

ניתוח Portfolio כולל בתוכו ניתוחי עלויות, משאבים, הצגת חלופות תוך כדי התייחסות לאילוצים, לסיכונים השונים ולהלימה ליעדים העסקיים, הגדרת תסריטי What If ועוד.

המשימה הראשונה בתהליך העבודה היא הגדרת יעדים עסקיים וזאת באמצעות כלי השוואה אשר מסייע לקבוע באופן אובייקטיבי סדרי עדיפויות באסטרטגיה הארגונית.

business target

לאחר מכן מתחילה מלאכת הגדרת הדרישות והגדרת ההלימה שלהן ליעדים העסקיים. התוצאה שתתקבל היא רשימת הדרישות והפרויקטים עם תעדוף שנקבע אוטומטית על ידי מערכת או ידנית על ידי הגורם המרכז.

לאחר מכן, יתבצעו תרחישי What If שיאפשרו למקבלי ההחלטות להבין את ההשלכות של כל בחירה וכל שינוי.