תועלות למנהלים בכירים

 • איסוף, יישור קו, בחירה ותיעדוף של פרוייקטים, תוכניות ועבודות בהתאם ליעדי הארגון.
 • שקיפות משופרת של כל העבודות המתבצעות בארגון.
 • ניהול Portfolio פרוייקטים והשקעות בתוכניות.
 • הטמעת תקציב Top down ומעקב אר עלויות.
 • צפיית תחומים בעייתיים בפרוייקט וביצוע שינויים בהתאם.
 • תובנה טובה יותר של הקצאת המשאבים והתאמה להעדפות אסטרטגיות.

 

תועלות ל-PMO

 • שיפור הערך של תפקיד ה-PMO באמצעות ניתוח מעמיק יותר של פרוייקטים, הגדרת סטנדרטים ושיפור יכולות הדיווח.
 • שיפור יכולות הניתוח באמצעות מרכז מידע פרוייקטלי, ניתוח נתונים ודיווחים ברמה הארגונית – הנוגעים לנתוני כל הפרוייקטים והתוכניות.
 • האצת תהליכי ההגדרה והניהול יישומים לדוגמה, באמצעות מדריכי פרוייקטים אינטראקטיביים, אלו מסייעים לבצע תכנון צעד אחר צעד תוך הדרכת המשתמשים אודות השלבים השונים בניהול הפרוייקט.
 • שימוש בתבנית לשם פישוט שלבי תכנון הפרוייקט וחיסכון בזמן.

 

תועלות למנהלי פרוייקטים

 • הבנה והערכה מדויקות של צרכי הפרוייקט לשם פריסת משאבים יעילה ויצירת תוכניות משאבים עתידיות.
 • מערך עשיר של כלים לתכנון בהתאם למטרות הארגוניות.
 • קידום מחויבות הצוות באמצעות שיתוף פעולה יעיל.
 • דיווחים עשירים שמסייעים ליעילות ולהתאמה לפעילות הכלל ארגונית.

 

תועלות לחברי הצוות

 • הרחבת שיתוף המידע והתיאום בין צוותי הפרוייקט, תורמים למעורבות עמוקה יותר, דיווח מדוייק יותר ושיתוף פעולה טוב יותר.
 • ניצול יכולות תשתית ניהול הפרוייקטים באמצעות כלי Office המוכרים, באינטגרציה מלאה.
 • שיתוף פעולה יעיל ויצירת סביבת עבודה משתפות באמצעות Windows SharePoint Services.
 • השתתפות אקטיבית בשינויים המתרחשים בארגון.