הטמעת EPM

//הטמעת EPM
הטמעת EPM 2017-04-09T06:32:53+00:00

ניהול מושכל של מחזור חיי הפרוייקט, משלב ההחלטות האסטרטגיות בנוגע להרכב תיק הפרוייקטים ועל ניהול ומעקב בפועל, זהו המענה שמספק פיתרון ה-EPM Enterprise Project Management של מייקרוסופט (Project Server)

הפיתרון מספק מענה מקיף, מקצה לקצה לניהול תיק פרוייקטים (פורטפוליו), פרוייקטים ומשאבים בסביבה מרובת פרוייקטים.
הטמעת EPM מאפשרת לארגונים לקבל שקיפות, תובנות ושליטה משופרות שתומכות בתהליכי קבלת ההחלטות, יוצרות תאימות רבה יותר בין הפרוייקטים והפעילויות לאסטרטגיה, ממקסמות את ניצול המשאבים ותורמות ליכולת לאמוד ולשפר את היעילות הארגונית.
פיתרון ה-EPM מיועד לארגונים קטנים כגדולים הדורשים מענה מלא, החל מתכנון, אופטימיזציה ומעקב של הפורטפוליו, דרך סטנדרטיזציה של פרוייקטים ומערכות וניהול מרוכז של המשאבים ועד כלים חזקים לתיאום עבודת הצוותים.

PMO diagram

 

למה Project Server ?

  • יכולות מלאות לניהול תיק פרוייקטים (Portfolio)
  • אפשרות לניהול פרוייקטים קצרי טווח ועבודות תחזוקה, באמצעות Project Web Application וניהול התזמון בצד השרת.
  • שליטה פיננסית ברמת תיק הפרוייקטים, תוכנית ופרוייקט – כולל תכנון תקציב ומעקב אחר ניצול בפועל.
  • כיסוי מלא של כל מחזור חיי הפרוייקט, החל מהצעה ועד תכנון משימות התפעול לאחר סיום הפרוייקט.
  • עדכוני משאבים, לוחות זמנים ופעילויות.
  • יכולות דיווח ארגוניות אינטגרטיביות באמצעות שירותי דיווח ובניית קובייה מתוך נתוני הדיווח.
  • תמיכה ביצירת אינטגרציה טובה יותר בין התהליכים העסקיים לפרוייקט.
  • יכולות בינה עסקית על בסיס ה-Microsoft business Intelligence.