התקנת Project Server

התקנת 2013 / Project Server 2003 / 2007 / 2010 טומנת בחובה נושאים, סיכונים וממשקים למערכות ארגוניות נוספות לכן יש לתכנן אותה הייטב ולהתאים אותה לצרכי הארגון.

יש לבצע את התהליך לפי השלבים הבאים (קיצור דרך עלול לגרום לתקלות בהמשך העבודה):

שלב 1: הגדרת צרכים (כמות משתמשים, סוגי משתמשים, כמות פרוייקטים, מסמכים, סיכונים וכו').
שלב 2: תכנון מפורט של הפיתרון המוצע (חומרה, רישוי וכו').
שלב 3: הקמת סביבה ניסיונית לצורך בדיקות או לצורך בדיקת היתכנות (רלוונטי בעיקר בהסבת גירסה).
שלב 4: הקמת מערכת חדשה / הסבה של מערכת קיימת מגירסה קודמת / הסבה של מערכת קיימת מסביבה אחרת.

ארכיטקטורת Project Server

PMO architecture - Project Server 2013

דרישות חומרה ותוכנה – גרסת הדפסה

סרטון בנושא ארכיטקטורת Project Server