PMO 2017-04-24T11:42:00+00:00

אנו מציעים ללקוחותינו להתמקד בתכנים ובהשגת היעדים שלהם, ע"י הקמת משרד לניהול פרוייקטים (PMO), איוש ה-PMO בהיקף משתנה בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח, גיבוי ותמיכה מקצועית ע"י טובי המומחים. בשנים האחרונות המושג PMO הפך ל"דבר החם" בעולם ניהול הפרוייקטים.

תפקידו העיקרי של המשרד לניהול פרוייקטים (PMO – Project Management Office) הוא לתאם ולתקשר בין כל התוכניות והפרוייקטים בארגון ולהיות מרכז ידע ותמיכה במנהלי הפרוייקטים ככל שנדרש עד לסיום הפרוייקטים בהצלחה.

המשרד לניהול פרוייקטים מרכז את הידע הארגוני ומהווה מקור ידע וסמכות מקצועית בניהול פרוייקטים.

בסביבת הארגונית שאנו מכירים כיום, הטמעת פיתרונות חדשים והובלת שינויים בארגון, הפכו למשימות מורכבות מבעבר. כיום, בארגונים קיימות לא מעט יוזמות חדשות, ספקים רבים, שיתופי פעולה מגוונים, פרוייקטים מורכבים ומשאבים מוגבלים. ניסיון לתחזק ולשלוט בכל הפרוייקטים בארגון יכול להיות אתגר לא קטן.

תקשורת לקויה בין גורמים שונים בפרוייקט יכולה לגרום לבעיות כגון:

 • דחייה של שבועות ואף חודשים
 • הפסד כסף
 • הפסד של היתרון ביחס למתחרים
 • והחשוב מכל…לקוח לא מרוצה

תפקיד ה-PMO לדאוג לכך שיהיה תאום בין כל הגורמים השותפים בפרוייקט, על מנת שהפרוייקט יסתיים בזמן, בתקציב ובאיכות.

המומחיות של ה-PMO היא לספק פיתרון המתאים לדרישות הארגון תוך כדי לקיחת אחריות על כלל הפרוייקטים ותוכניות העבודה בארגון. לכן, תפקיד ה-PMO מתאים לכל גודל של ארגון.

PMO יעיל לא רק דואג שהפרוייקטים יסתיימו בזמן, בתקציב ובאיכות אלא בנוסף, תפקידו הוא לוודא שהפרוייקטים חופפים למטרות העסקיות הארגוניות ובכך מניע את הארגון כולו קדימה.

אנו מציעים ללקוחותינו:

 • הקמת משרד לניהול פרוייקטים (PMO)
 • איוש ה-PMO בהיקף משתנה בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח
 • גיבוי ותמיכה מקצועית ע"י טובי המומחים
 • תפקיד ה-PMO, כולל בין היתר:
 • תכנון ובקרה של מערך הפרויקטים המתנהלים באתר הלקוח
 • יישום מתודולוגיית ניהול פרויקטים בהתאם לסוג ואופי הלקוח
 • יישום והטמעת כלים ושיטות לתכנון ובקרה
 • הקמת מערך PMO
 • ניתוח ביצועי הפרויקטים, חישוב מדדים והכנת דיווחים אינטגרטיביים לדרגי ההנהלה
 • יישום תהליכי ניהול שינויים
 • יישום תהליכי ניהול סיכונים
 • יישום תהליכי ניהול ידע
 • ועוד…..