שבעת השלבים להקמת PMO מוצלח

תהליך הקמת המשרד לניהול פרויקטים יכול להיות משימה מורכבת.
ניתן לפרק את התהליך של בניית ה-PMO לשלבים ובכך לפשט אותו:

שלב 1 –  הגדרת מטרות ה-PMO

 •  הבנה ברורה של היקף התפקיד ומטרותיו.
 •  תהליך הקמת PMO מסוג מדווח הוא מהיר ופשוט לעומת תהליך הקמת PMO יוזם (פרואקטיבי).
 •  יש להגדיר את המטרות בקצרה, במספר קטן של סעיפים על מנת שיקלו על ההצגה מול בעלי העניין.

שלב 2 – חסות

 • ריכוז המטרות בשלב 1 והבאה להסכמה שלהם מול בעלי עניין בכירים אשר מחוייבים לדרישת ה-PMO בארגון.
 • על מנת להסיר מחסומים והתנגדויות, יש לקבל חסות מבעלי העניין הבכירים, לתקשר מול הארגון את מטרות ה-PMO, ולוודא שיש את המנדט הדרוש להקמת ה-PMO.

שלב 3 – הגדרת תהליכי PMO

 • על בסיס המטרות המוסכמות, יש להכין את רשימת הפונקציות בהן ה-PMO יצטרך לתמוך.
 • הגדרת רשימת תחומי ידע בהם יעסוק ה-PMO לדוגמה:
 • תכנון לו"ז
 • ניהול משאבים (גיוס, תכנון משאבים)
 • תכנון פיננסי (תקציב)
 • ניהול סיכונים
 • דיווח התקדמות וצפי
 • אבטחת איכות
 • בקרת שינויים
 • תקשורת
 • רכש
 • ניהול ידע
 • אינטגרציה
 • וכו'….

שלב 4 – ארגון ה-PMO

 • תכנון וחשיבה על כמות וסוג המשאבים הנדרשים עבור ה-PMO.
 • חשוב להקים PMO שיספק את המטרות שהוגדרו. מטרות אלה צריכות להיות כל הזמן לנגד עיניו.
 • כדי להתגבר על מחסום ההשקעה במשאבים מול ההנהלה, יש להזכיר לבעלי החסות שהמטרה של ה-PMO היא לספק שקיפות באמצעות דיווח מדויק המאפשר זיהוי מוקדם של בעיות / סיכונים שישפיעו באופן ישיר על הצלחת הפרויקטים.

שלב 5 – התקשרות ותקשורת

 • זיהוי בעלי עניין מרכזיים ל-PMO, בעיקר אלה שאחראים על ניהול התוכניות והפרויקטים.
 • יש לוודא שבעלי עניין אלה מבינים אל מה ה-PMO מכוון, לאיזה שיתוף פעולה מצפים מהם ובעיקר איך ה-PMO יכול לעזור להם.
 • זרימת המידע צריכה להיות דו-כיוונית, לא רק דרישת מידע עבור ה-PMO, אלא העברת מידע שיתופית.

שלב 6 – פגישות מחזוריות

 • אחת לתקופה שיוגדר (בהתאם לאופי הארגון והפרויקטים), ה-PMO יספק סטאטוס של הפרויקטים והתוכניות, חשוב לקבל ולהפעיל שיגרות אלה מהר ככל האפשר.
 • שיגרות הדיווח צריכות לפעול גם אם לא הוקמו כל הכלים והתהליכים, דבר אשר ייתן להנהלה ביטחון שהכל בשליטה.

שלב 7 – נוהל PMO

 • כדאי לאגד את האלמנטים המרכזיים בהקמת ה-PMO תחת מסמך "נוהל פרויקט".
 • נוהל זה יכסה את כל הנקודות הבאות:
 1.    מטרות ה-PMO
 2.    מה ה-PMO יעשה / לא יעשה
 3.    מודל ארגוני (כולל תפקידים ותחומי אחריות)
 4.    כלים ותהליכים
 5.    דרישות דיווח תקופתי