ניהול סיכונים

עולם ניהול הפרויקטים מתאפיין בתנאים של חוסר-וודאות וסיכונים. מטרת מנהל הפרויקט היא לצמצם את אי-הוודאות ובמסגרת זו לזהות, להעריך ולגבש מענה לסיכונים הנבחרים.
ניהול סיכונים אינטגרלי נועד להפחית את השפעת הסיכונים במהלך הפרויקט ובסופו ולהגדיל את הסיכוי לעמוד ביעדי הפרויקט בהצלחה. רוב הסיכונים אינם גזירה משמיים,  ניתן וצריך לצפות אותם ולהתמודד איתם.
פרויקט ללא סיכון ? אין דבר כזה. מנהל פרויקט אפקטיבי מנהל את סיכוניו באופן המפחית את האיומים למינימום וממקסם הזדמנויות.

מהו סיכון ?

גורם אשר עשוי לפגוע באחד או יותר מיעדי הפרויקט / הארגון

מהי הזדמנות ?

גורם אשר עשוי לתרום לעמידה מוצלחת יותר של יעדי הפרויקט / הארגון

מהו ניהול סיכונים ?

"מדע" של זיהוי, הערכה ומענה לסיכוני הפרויקט לאורך חייו המיועד להבטיח את יעדי הפרויקט

מטרת התהליך

• להיערך לקראת כל דבר המסכן את היכולת לעמוד במטרות הארגון / הפרוייקט
• לאתר הזדמנויות
• להעריך את הנזק הפוטנציאלי

הבהרה

ניהול סיכונים, ניהול לוחות זמנים וניהול משאבים הולכים יד ביד
• לא ניתן לנהל את לוחות הזמנים ללא הבנה וניהול של הסיכונים הקשורים בתוכנית
• הסיכוי כי תוכנית עבודה שאינה מתחשבת בסיכונים תעמוד במבחן המציאות הוא אפסי
• ככל שהסביבה יותר דינאמית ועתירה באי וודאות כך עולה הצורך בניהול סיכונים

שלבים בניהול סיכונים

זיהוי הסיכון: תהליך של זיהוי הסיכונים העיקריים, השפעתם על הצלחתו וההסתברות להתרחשותם
כימות הסיכון: לצורך בקרת נזקים במידה והסיכון יתממש
מענה לסיכון: התארגנות למצב שבו הסיכון יתממש
ניהול, תיעוד ובקרה: תהליך מתמשך של בקרה ותגובה לסיכונים תוך כדי התקדמות הפרוייקט

איך מזהים סיכון ?

• סקרים
• סיעור מוחות
• Post Mortem של פרויקט קודם
• קריאת מסמכי פרויקט
• הבנת עולמו של הלקוח
• מידע חיצוני מארגונים אחרים


מטריצת ניהול סיכונים (Risk Matrix)

נהוג להציג את מצב הפרויקט מההיבט של סיכונים באמצעות מטריצת ניהול סיכונים (Risk Matrix)
risk matrix

P.Z. Projects מפתחת ומיישמת פתרונות מתקדמים לניהול סיכונים ומספקת ללקוחותיה שירותים מקיפים בתחום. החל מהתאמת שיטה לניהול סיכונים דרך יישום כלים וביצוע הדרכות ועד ביצוע התהליך עצמו עבור לקוחות.
הוכח שתהליך ניהול סיכונים עם ליווי חיצוני, מוציא מהתהליך רשימת סיכונים מציאותית יותר ומדוייקת יותר באופן משמעותי.

הסיכון הכי גדול הוא לא לקחת סיכונים…..