הגדרת קישור אוטומטי של פעילויות

בכל גרסאות Project קיימת אפשרות לקבוע האם פעילויות חדשות שמתווספות בין פעילויות מקושרות (עם תלויות) או פעילויות קיימות שמועברות/ מועתקות בין פעילויות מקושרות יקבלו באופן אוטומטי תלות מהפעילות הקודמת לה בסדר הפעילויות (לפי ה-Id) או שלא תקושר כלל.

אפשרות זאת נקראת Autolink inserted or moved tasks.

בגרסאות 2007 ומטה היא נמצא בתפריט: Tools ==> Options ==>  Schedule

בגרסאות 2010 ומעלה היא נמצאת בתפריט:   File ==> Options ==> Schedule

 auto link

 

 

כאשר אפשרות זו מסומנת, במידה ופעילות תיגרר או תועתק היא תקושר אוטומטית לפעילות בשורה שלפניה.

לדוגמה:

מצב לפני העברת פעילות:

 auto link 2

מצב לאחר העברת פעילות Task3 בין Task C ל- Task D:

 auto link 3

מצב לאחר הוספת פעילות חדשה בין Task C ל- Task D:

 auto link 4

אם האפשרות הנ"ל אינה מסומנת, הפעילות החדשה / המועברת לא תקושר לפעילות בשורה שלפניה.

מצב לאחר הוספת פעילות חדשה בין Task A ל- Task B:

auto link 5