יצירת שדה מותאם המאפשר להבחין האם המשימה מאחרת ואם כן בכמה זמן (בדוגמה זו יש איחור של עשרה ימים).
הנוסחה היא ברמת הפעילות ומגדירים אותה על שדה מסוג Text.
הנוסחה מחזירה ארבע תוצאות אפשריות:
1. לפעילות לא נשמר Baseline.
2. הפעילות עומדת בזמנים.
3. הפעילות מאחרת בין יום לעשרה ימים.
4. הפעילות מאחרת במעל עשרה ימים.

בהתאם לדרישות, משך החריגה יכול להשתנות וזה יבוא לידי ביטוי בנוסחה.
הטקסט שסומן בכחול הוא הטקסט שיוחזר בשדה Text.
ניתן להגדיר מחוונים גרפיים לכל איחור או עמידה בזמנים.

הנוסחה:

IIf(ProjDateValue([Baseline Finish])=4294967295,”No Baseline”,IIf(DateDiff(“d”,[Baseline Finish],[Finish])>10,” More than 10 Days Late”,IIf(DateDiff(“d”,[Baseline Finish],[Finish])>=1 And DateDiff(“d”,[Baseline Finish],[Finish])<=10,”1 to 10 Days Late”, “On Schedule”)))

baseline exception

 
מתאים לכל הגרסאות