ב- Project Server 2010, בשונה מהגרסאות הקודמות הגדרות ההרשאה של שמירת Baseline מחולקות ל-2 קטגוריות אפשריות:
1. Protected Baseline
2. Unprotected Baseline

הרשאה Save Protected Baseline מאפשרת למשתמש לשמור את ה-Baseline הממוספרים מ-0 עד 5 (כולל).
הרשאה Save Unprotected Baseline מאפשרת למשתמש לשמור את ה-Baseline הממוספרים מ-6 עד 10 (כולל).

כדי לאפשר למשתמש לשמור בכל ה-Baseline הקיימים יש להגדיר את 2 ההרשאות כ-Allow.
כדי למנוע ממשתמש לשמור בכל ה-Baseline הקיימים יש להגדיר את 2 ההרשאות כ-Deny.

הגדרת ההרשאות:

1. Save Protected Baseline

הרשאה זו אינה מוגדרת בהרשאות משתמש או בקבוצות ההרשאה (Manage users,Manage groups) והיא נמצאת רק תחת הרשאות אבטחה (Manage security templates) בתבניות המוגדרות. ניתן להגדיר בכל אחת מתבניות האבטחה האם לאפשר שמירת Protected Baselinee או לא לאפשר. למשל: אם רוצים שלמנהלי פרויקטים תהיה הרשאה לשמור את ה-Baseline מ-0 עד 5, צריך להגדיר את ההרשאה הזאת בקבוצת ההרשאה Project Manager בצורה הבאה:

 

baseline 1

2. Save Unprotected Baseline

הרשאה זו מוגדרת בקבוצות ההרשאה עבור המשתמשים (Manage users,Manage groups) וניתן לקבוע אותה לקבוצת הרשאה מסוימת עבור כל המשתמשים השייכים לקבוצה ובנוסף ניתן לשנות הרשאה זו עבור משתמש מסוים בהגדרות הרשאה שלו תחת Global Permissions.
הגדרת שמירת ה- Unprotected Baselineמתבצעת באחת מהדרכים הבאות:
א. דרך Manage groups , בחירת קבוצה כלשהי , בחירת המשתמשים לקבוצה , קביעת ההרשאה תחת  Global Permissions בחלון Edit groupp:

baseline 2

 

ב. דרך Manage users , בחירת המשתמש לעריכה , קביעת ההרשאה תחת  Global Permissions בחלון Edit user:

baseline 3