המטרה:

יצירת שדה המציג מדד לבקרה של ההתקדמות המתוכננת שהייתה אמורה להיות ביחס לתאריך הנוכחי.
מאפשר להשוות בין אחוז הביצוע של הפעילות כפי שהיה אמור להיות אם היה מתבצע ברצף על פי התכנון לבין אחוז ההתקדמות המחושב על פי דיווחי הביצוע בפועל.

הפתרון:

1.      הקמת שדה מסוג Text ברמת הפעילות.
2.      הוספת הנוסחה הבאה לשדה:

IIf([Finish]<=Date(),”100%”,IIf([Start]>date(),”0%”,cint((ProjDateDiff([Start],Date())/ProjDateDiff([Start],[Finish]))*100) & “%”))

3.      סימון האפשרות של שימוש בנוסחה במשימות ערסל

complete percent

 

תתקבל התוצאה הבאה:

 

complete percent 2

ניתן לשים לב שכאשר ההתקדמות היא לפי התכנון אז אחוז הביצוע זהה לשדה המחושב של אחוז ביצוע מתוכנן.
כאשר דיווח הביצוע קטן ביחס למתוכנן האחוז המוצג בשדה יהיה גדול מאחוז הביצוע בפועל, כך גם במקרה שיש חוסרים או איחור בדיווח ביחס ליום הנוכחי.