הצורך: כאשר נוצר מצב שבו משתמש נעדר לתקופה מסוימת וממנים משתמש אחר לבצע את עבודתו יש להשתמש באפשרות Delegation.

הגדרת Delegation על ידי מנהל המערכת (Admin):

1. מתוך ה-PWA יש להיכנס ל-Server Settings
2. בחירה ב-Manage Delegates

 

delegation 1

הגדרת Delegation על ידי משתמש רגיל:

1. מתוך ה-PWA יש להיכנס ל-Personal Settings
2. בחירה ב-Manage Delegates

 

delegation 2

3. ב-Manage Delegates יש ללחוץ על לחצן New

 

delegation 3

 

delegation 4

4. קביעת תקופת הייצוג (Delegation) – מתאריך עד תאריך
5. השם המייצג
6. שם המיוצג
7. Save (שמירה)

הפרטים ייכנסו לרשימה הבאה:

 

delegation 5

התחברות כמשתמש שקיבל Delegation ממשתמש אחר:

8. בחירה ב-Personal Settings
9. בחירה ב-Act as a Delegate

delegation 6

 

10. סימון המשתמש אותו רוצים לייצג
11.  לחיצה על Start Delegation Session

 

delegation 7

הערות:
במקרה שמייצגים קבוצה של מספר אנשים. ה–Delegation מאפשר לייצג בכל פעם משתמש אחד. יש צורך להפעיל את ה-Delegation בכל פעם על מישהו אחר אותו מייצגים.
יש לשים לב שה-Project Professional סגור!!