גישת Just In Time מתייחסת למצב בו נרצה לתזמן את סיום הפרויקט או הפעילות בסמוך לתאריך יעד או תאריך האספקה של המוצר, גישה זו שימושית לרוב באסטרטגיות תזמון של תהליכי ייצור בהן מעוניינים לשמור על מלאי מינימאלי ככל האפשר ובכך לחסוך בעלויות של החזקת חומר במלאי שלא לצורך.
באמצעות הגדרה מתאימה של אילוצים לפעילויות ניתן ליצור תזמון כזה בצורה מהירה וקלה.
ברירת מחדל של תזמון הפעילויות (על פי אילוץ As Soon as Possible) – במצב התחלתי

 

just in time

תזמון רצף הפעילויות כ-"Just In Time" (הזנת אילוץ As Late as Possible לפעילות הראשונה ברצף)
ניתן לתזמן אל תאריך הסיום של הפרויקט או אל תאריך יעד (Deadline) שיוגדר לפעילות האחרונה ברצף הפעילויות או לערסל.
הגדרת Deadline במצב ההתחלתי לא השפיעה על התזמון מאחר והפעילויות הוגדרו מוקדם ככל האפשר.
הגדרה של Deadline כתאריך המייצג משלוח/אספקה/סיום פרויקט תאפשר לתזמן את כל סט הפעילויות "JIT".
כדי לתזמן בצורה הזו נדרש לבצע את הפעולות הבאות:

  • הגדרת ה-Deadline
  • הגדרת הפעילות הראשונה בסט הפעילויות עם אילוץ As Late as Possible (מאוחר ככל האפשר).

באופן זה פעילות זו "תדחוף" את הפעילויות העוקבות קדימה עד לתאריך היעד.

 

just in time 2

לאחר שינוי האילוץ, רצף הפעילויות "יידחף" לעבר תאריך היעד באופן הבא:

just in time 3