שימוש בשדות וקיבוצים ליצירת תוכנית עבודה במתודולוגיית Scrum ב-MS-Project

הנתונים האג'יליים ינוהלו בשדות מותאמים הבאים:
– תעדוף צרכי הלקוח בשדה "User Need"
* שדה טקסט
* Lookup Table: Low, Medium, or High
–  חבילות העבודה/גרסאות בשדה  "Sprint"
* שדה טקסט
* Lookup Table: Backlog, Sprint 1 …. Sprint n
– סטאטוס הפעילויות בשדה "State"
* שדה טקסט
* Lookup Table: Not Started, In Progress, or Done

תהליך העבודה מתחיל בהזנת הפעילויות השונות ב Backlog ובהמשך ישויכו לספרינטים השונים ויוקצו להן משאבים.

הגדרת שדה Sprint:

 

scrum 1

הגדרת שדה State:

scrum 2

 

*הערה: ניתן להפוך שדה זה לאוטומטי כך שיציג את הסטאטוסים השונים מחושבים על ידי נוסחה לפי שדה % Complete.

הגדרת שדה User Need:

 

scrum 3

טבלת הזנת הנתונים

עדכון נתוני משימות כולל שיוך לספרינטים, תעדוף צרכי משתמש, עדכון הערכות זמנים וסטאטוס המשימה.
(בדומה לעדכון לוח באמצעות פתקים)

 

scrum 4

הגדרת "קיבוץ לפי" State ו- Sprints

 

scrum 5

 

scrum 6

תצוגה לפי ספרינטים

 

scrum 7

טבלת "לוח" במבט הפוך – לפי סטאטוס

 

scrum 8

צפייה ועדכון "לוח המשימות":

ניתן לפתוח את משימות הספרינטים בסטאטוסים השונים.
למשל, נוכל להסתכל על כל המשימות שבביצוע על ידי המשאבים השונים בספרינט 1 (בהנחה שזה הספרינט הנוכחי עליו עובדים) ולראות את כל הנתונים.

 

scrum 9

– עדכון/שינוי State של אחת המשימות מ-In progress ל- Done יעביר אותו לקבוצה הבאה (העליונה) של המשימות שהסתיימו, תחת ספרינט 1.
למשל: המשימה UV5 BA

 

scrum 10

– עדכון הספרינט מ-1 ל-2 יעביר את המשימה תחת אותה קבוצה (In progress) לקבוצת Sprint 2.
למשל:  המשימה UV5 OT

 

scrum 11

ניתן לראות גם את המשימות ברמה של הספרינטים השונים ממוינות לפי סטאטוס המשימות באופן הבא:

scrum 12