הצורך: פעילות מתוכננת להתבצע אצל לקוח בחו”ל, הפעילות תלויה בסיום של פעילות אחרת שמתבצעת בארץ. את העבודה צריך לבצע עובד מהארץ ועל מנת למקסם את העבודה שלו אצל הלקוח, הוא צריך להגיע לחו”ל ביום שני.
הפתרון: שדה מותאם אישית שמציג רק את יום שני הקרוב לתחילת הפעילות.
הנוסחה:

DateAdd(“d”,((9-Weekday([התחלה])) Mod 7),[התחלה])

specific day