ציר זמן (Timescale) 

הוא הסרגל שמופיע מעל תרשים הגנט עם פירוט יחידות הזמן שנקבעו

timescale

 

המטרה:

הצגת ציר הזמן ברזולוציות שונות (עד שלוש רמות). לדוגמה, רבעון, חודש, יום.

הצורך:

כברירת מחדל, כשפותחים פרויקט חדש, ניתן לראות שני צירי זמן (שבוע ויום). לעתים יש רצון לראות ציר זמן נוסף.

פתרון:

קליק ימני על ציר הזמן ובחירה באפשרות Timescale

timescale 2

 

בחלון שייפתח יש לבחור באפשרות Three Tiers ולבחור בכל לשונית את יחידת הזמן הרצויה

timescale 3

 

יש לבחור ברזולוציות התואמות את הרמות. לדוגמה, במידה ו-Top Tier נבחרה לשבוע, ה-Middle Tier חייבת להיות ברזולוצייה מפורטת יותר, לדוגמה שעות או ימים וה-Bottom Tier חייבת להיות ברזולוצייה מפורטת יותר מהשניה.

שינוי הרזולוציה באמצעות Zoom In או Zoom Out, תשנה את ההגדרות שבוצעו.